De nationale GA VOOR CAM actie is met goed gevolg afgesloten, meer dan 32.000 mensen ondertekenden de petitie die in Den Haag is aangeboden. Mede hierdoor is de BTW heffing op het werk van complementaire artsen per 1 januari 2009 uitgesteld, en moet de minister van VWS gaan overleggen met het veld, volgens de Tweede Kamer motie-Vendrik.

CAM (Complementary Alternative Medicine) is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen. Miljoenen patiënten zijn met deze behandelwijzen zeer tevreden.

  • De patiënt wil steeds vaker kiezen voor CAM
  • Veel CAM behandelwijzen zijn bewezen effectief en veilig
  • CAM is veelal kostenbesparend

Er is geen politieke interesse voor CAM: géén academisch onderwijs, géén wetenschappelijk onderzoek, ook wordt nu gedreigd de artsen-titel af te nemen en BTW op de alternatieve behandelingen te heffen (de burger betaalt!). Daarom is de nationale handtekeningenactie GA VOOR CAM, georganiseerd door de stichting IOCOB.

Met uw stem en die van meer dan 32.000 anderen is op 28 oktober gepleit voor:
  1. Huidige BTW-vrijstelling voor medische behandelingen van Complementair en Alternatief werkende (CAM) artsen handhaven.
  2. CAM artsen blijven artsen, ook binnen een herziene Wet BIG. Behoud van titel.
  3. CAM als vast onderwerp binnen het aandachtsveld van het ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
  4. Opname CAM-onderwijs in het basiscurriculum van elke medische faculteit in Nederland met instelling van de daarbij behorende leerstoelen.
  5. Een adequaat onderzoeksbudget (jaarlijks ten minste 2 miljoen euro) waardoor de beroepsverenigingen voor CAM in samenwerking met de universiteiten zinvol onderzoek kunnen opzetten.

Op dindag 28 oktober 2008 om 13.30 uur, heeft IOCOB haar petitie, met meer dan 32.000 steunbetuigingen, aangeboden aan de leden van de vaste commissies van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De secretaris van stichting IOCOB heeft daarbij een betoog gehouden om de 5 actiepunten van de GA VOOR CAM actie kracht bij te zetten. De gehele speechtekst is hier te lezen.

Daarna heeft dr Ines von Rosenstiel, kinderarts in het Slotervaart Ziekenhuis, de Tweede Kamerleden geinformeerd over het belang van de zogeheten geintegreerde geneeskunde. Zij heeft hen uitdrukkelijk uitgenodigd om op 7 en 8 november 2008 aanwezig te zijn bij het Europese congres over geintegreerde geneeskunde in Berlijn. Daar kunnen de parlementariers vernemen dat geintegreerde geneeskunde reeds op hoog niveau toepassing vindt. Niet alleen in de USA maar ook in Europa.

Vervolgens heeft Victor Manhave, arts, en medewerker van stichting IOCOB de petitie aan de commissieleden overhandigd. Informeel is daarna nog nagepraat met de Tweede Kamerleden.

Het was een goede en instructieve dag, ook dankzij de onmisbare steun van de tienduizenden sympathisanten van de actie GA VOOR CAM! Mede door uw hartverwarmende inzet en de door IOCOB aangedragen argumenten om deze rampzalige plannen voor de complementaire geneeskunde af te wenden, is op 13 november 2008 in de Tweede Kamer besloten de BTW op CAM een half jaar uit te stellen en zal VWS eerst praten met het CAM veld. Er zal in die periode gezocht worden naar een constructieve oplossing waarbij ook de inbreng van IOCOB ongetwijfeld gewicht in de schaal zal leggen bij de nog niet afgeronde politieke gedachtenwisseling tussen enerzijds de Tweede Kamer en anderzijds de staatssecretaris van Financien en de minister van VWS.

IOCOB houdt u op de hoogte via de nieuwsbrief. U kunt zich voor de IOCOB nieuwsbrief inschrijven op www.iocob.nl